Het werken met opstellingen is een methodiek, die ontwikkeld is door Bert Hellinger en waaraan verder vorm gegeven is door anderen, zoals prof. dr. Franz Ruppert. In mijn manier van het begeleiden van opstellingen laat ik mij leiden door het gedachtegoed van Franz Ruppert.

Een opstelling is een manier om met behulp van anderen, representanten genoemd, een antwoord te vinden op een individuele vraag of verlangen. Je kunt hen opstellen als je verlangen, als belangrijke personen, of als (delen van) jezelf. Het blijkt, dat de representanten in staat zijn waar te nemen wat er speelt bij degene, die ze representeren en dat duidelijk kunnen maken in woord en gebaar.

Als vraagsteller neem je direct deel aan de opstelling. De begeleider volgt en begeleidt hetgene dat zich ontvouwt in de opstelling.

In de interactie tussen begeleider, vraagsteller en representanten kan duidelijk worden waar blokkades liggen, maar ook waar kracht en een nieuwe richting gevonden kan worden.

 Deze site is onderdeel van KAPPA | Regentesselaan 24A | 3818 HJ Amersfoort | alg. telefoonnr. 033 47 66 706